Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas MTÜ Nähtamatud Loomad leheküljel registreerunud isikute andmeid kogub ja töötleb vastavalt Euroopa Liidu andmekaitsseadusele (EU) 2016/679.

MTÜ Nähtamatud Loomad, registrikood: 80413845, Ristiku tn 40/2-12 Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10320 info@nahtamatudloomad.ee

Andmekaitsega seotud küsimuste osas pöörduda: Karin Kanamäe, info@taimetoiduvaljakutse.ee

  Milleks me informatsiooni kasutame?

  Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja töötlemise õiguslik alus

  Teave tegevuste kohta (infokirjad).

  Osaleja lisamine meililisti iganädalaste uudiste saatmiseks.

  Teenuste arendamine.

  Annetuse tegemine ja rahakogumise arendamine.

   Regulaarne ja pidev elektrooniline suhtlus toimub ainult inimese loal.

   Isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, vastutava töötleja õigustatud huvi, mis põhineb vastutava töötleja ja liikme suhetel, ning ühinguseadusest tulenevad seadusest tulenevad kohustused. Teiste andmesubjektide puhul põhineb töötlemine andmesubjekti nõusolekul või kokkuleppel andmesubjektiga.

   Isiklikud andmed, mida me sinult küsime ja on tärniga (*) tähistatud, on vajalikud, et saaksime sind registreerida Taimetoidu Väljakutsele osalejaks.

    II PRIVAATSUS

    Kasutajal on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.

    Parema kasutusmugavuse tagamiseks kasutab annetuskeskkond küpsiseid. Sessiooniküpsis on selleks, et kasutaja saaks keskkonda sisse logida ja erinevate tema poolt tehtud valikute meelespidamiseks. Lisaks sellele kasutab küpsiseid Google Analytics anonüümse veebikülastuse statistika kogumiseks.

    Küpsiste kogutud kasutajateave on anonüümne. Neid veebisaite kasutades nõustute andmete kogumisega Google'i poolt ülalnimetatud eesmärkidel.

    Lisateavet Google Analyticsi jälgimise kohta leiate Google'i privaatsuse lehelt. Google Analyticsi jälgimise saate keelata: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

     Andmete edastamine väljaspoole EL-i või EMP-d

     Me ei avalda teavet kolmandatele isikutele ega väljaspoole EL-i või EMP-d. Kuid teie isikliku teabe töötlemiseks võime kasutada teenuseosutajaid, kellel võib olla juurdepääs teie teabele väljastpoolt EL-i või EMP-d, näiteks Ameerika Ühendriikidest. Sellised isikliku teabe töötlejad, mida me kasutame, on Smaily ja Google. Tagame edastamise korrektse ja seadusliku täitmise vastavalt isikuandmete töötlemist käsitlevatele õigusaktidele. Andmete edastamine on võimalik komisjoni üldise andmekaitsemääruse artikli 45 kohase komisjoni otsuse alusel. Euroopa Komisjon on heaks kiitnud Ameerika Ühendriikide privaatsuse turbe, millele MailChimp ja Google on kohustatud.

      Isikuandmete kaitse

      Juurdepääs teabele on piiratud meie teenistuses olevate isikutega, kes vajavad teavet oma tööülesannete täitmiseks.

       Andmete säilitamise periood

       Taimetoidu Väljakutsele registreerunud isikute isikuandmed säilitame väljakutse perioodil saadetavate kirjade jaoks 12 kuuks, mille järel need kustutatakse, kuid igavädalaste kirjade saatmiseks seni, kuni inimene ise meililistist lahkub. Selleks perioodiks andmete säilitamine on oluline väljakutse jooksul infokirjade saatmiseks ning hilisemaks tagasiside ja mõjumõõtmise teostamiseks.

        Andmesubjekti õigused

        Enne päringu töötlemist võime paluda teil oma isikut tõestada. Võime keelduda teie taotluse rahuldamisest andmekaitse üldmääruses sätestatud põhjustel.

        Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil. Meie saadetavates infokirjades on link, kus saate meililisti tellimuse tühistada.

        Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul, on teil õigus sellest nõusolekust igal ajal taanduda.

        Teil on õigus esitada kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta oma järelevalveasutusele või selle ELi liikmesriigi järelevalveasutusele, kus te elate või töötate.

        Võite oma õigustega kooskõlas oleva päringu saamiseks meiega ühendust võtta vastavalt allolevatele kontaktandmetele.

        MTÜ Nähtamatud Loomad info@nahtamatudloomad.ee

        Vastame taotlustele ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamist. Sõltuvalt päringu keerukusest peame võib-olla reageerimise aega pikendama.

        Teil on andmekaitse üldmääruse alusel õigus:

        • saada oma isiklikest andmetest koopia;
        • nõuda oma ebaõigete isikuandmete parandamist;
        • lasta oma isiklik teave eemaldada;
        • lasta piirata teie isikuandmete töötlemist teatud olukordades;
        • teatud olukordades vaidlustada teie isikuandmete töötlemine ulatuses, milles meie õigustatud huvid õigustavad sellist töötlemist;
        • hankida meile edastatud isikuandmed masinloetaval kujul, kui teie isikuandmete töötlemine toimub automaatselt nõusoleku või kokkuleppe täitmise alusel ja soovite oma andmed teisele vastutavale töötlejale üle kanda.