Euroopa Parlament otsustas: taimne burger jääb taimseks burgeriks

  • 24 oktoober 2020

23. oktoobril hääletasid Euroopa Parlamendi saadikud selle poolt, et taimsete lihatoodete nimetustes saab ka edaspidi kasutada lihale viitavaid sõnu. Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon otsustas, et sõnu “pihv” ja “vorst” võib kasutada ka ainult taimsest toorainest valmistatud toodete nimetustes.

Hääletus toimus Euroopa Komisjoni ettepaneku üle keelustada taimsete toodete nimetustes lihale viitavate sõnade kasutamise. Ettepaneku põhjenduseks on toodud, et sellised tootenimetused nagu “taimne pihv” on tarbijate jaoks eksitavad, mistõttu tuleks kasutada näiteks väljendit “taimne ketas”.

ÜRO valitsustevaheline kliimamuutuste paneel on aga välja toonud, et kliimamuutuste leevendamiseks on oluline lihatarbimist vähendada ja taimse toidu osakaalu menüüs suurendada. Keskkonnakaitseorganisatsioonide hinnangul oleks keelu jõustumise korral tarbijatel raskem kliimat positiivselt mõjutavaid valikuid teha. Lisaks toovad nad välja, et tarbijad on juba harjunud “taimsete pihvidega” ning et segadust tekitaksid just uued pakutud variandid.

“Tuttavale toidule viitavate sõnade kasutamine taimsete toodete nimetustes aitab tarbijal üles leida maitselt ja tekstuurilt sarnased, kuid samas tervise- ja keskkonnasõbralikumad tooted. Tervitame, et seda lähenemist toetavad ka Euroopa Parlamendi saadikud, eriti olukorras, kus enamikes Euroopa riikides, sealhulgas ka Eestis, süüakse ligi 3 korda rohkem liha, kui toitumissoovitused ette näevad,” sõnas Taimse Teisipäeva kampaaniajuht Anna Kaplina.