Berliini ülikoolisööklad pakuvad peamiselt taimset toitu

  • 14 september 2021

Berliini ülikooli üliõpilasi toitlustavad 34 sööklat pakuvad neljal päeval nädalas ainult ühte lihavõimalust.

Berliini ülikoolide üliõpilased vahetavad tulevast talvest alates karrivorsti ja šnitsli taimsete valikute vastu – ülikoolilinnakute sööklad võtavad menüüst välja paljud liha- ja kalatoidud.

Berliini suurt üliõpilaskonda neljas erinevas ülikoolis toitlustavad 34 sööklat hakkavad oktoobrist alates pakkuma 68% taimset toitu, 28% taimetoitu ja 2% kalast valmistatud toitu ning ühte lihavõimalust neljal päeval nädalas.

„Töötasime välja uue menüü peamiselt seetõttu, et üliõpilased on korduvalt meie poole pöördunud sooviga saada oma sööklates kliimasõbralikemaid toitu,“ ütles Daniela Kummle organisatsioonist Studierendenwerk, mis pakub majanduslikku, sotsiaalset, tervisealast ja kultuurilist tuge Berliini kõrgkoolide õpilastele.

Saksamaa ülikoolides on nõudlus kasvanud sedavõrd suureks, et pea kõik ülikoolide sööklad ja kohvikud pakuvad 30–50% taimetoiduvalikuid, hindas Stefan Grob, üliõpilaste toetajate katusorganisatsiooni Deutsches Studentenwerk eestkõneleja.

Aastal 2019 pakuti õpilastele Berliini ülikoolide sööklates umbes 5,6 miljonit einet. Samal aastal näitas uuring, et 46,5% Berliini üliõpilastest eelistab taimset toitu. „Selge suundumus on vähendada loomseid tooteid,“ ütles Kummle Studierendenwerkist.

Kliimakaitse on muutunud Berliini ülikoolides üha pakilisemaks teemaks. Näiteks Humboldti Ülikool kavatseb muutuda kliimaneutraalseks aastaks 2030 ja Berliini Tehnikaülikool loodab saavutada sama eesmärgi aastaks 2045.

Artikli originaalekst The Guardianis.

Sulle meeldis see artikkel ja soovid anda panustada taimse toidu edendamisesse? Toeta meid siin: LINK.