Ühendkuningriigi avalikus sektoris hakatakse 20% vähem liha serveerima

  • 16 juuni 2020

Ühendkuningriigis on lubatud vastu võtta olulised muudatused avaliku sektori asutuste – haiglate, hooldekodude ja koolide – toitlustamise osas. Eesmärk on serveeritava liha hulka 20 protsendi võrra vähendada. Avaliku sektori toitlustajad valmistavad eineid umbes neljandikule Ühendkuningriigi rahvastikust ning otsus on tingitud soovist vähendada lihatarbimisega kaasnevat keskkonnamõju ja muuta toidukorrad tervislikumaks. Ekspertide hinnangul on otsus pretsedenditu.

Väikeste sammudega taimsema toidulaua poole

Üldiselt süüakse majanduslikult heal järjel olevates riikides tunduvalt rohkem liha, kui tervislikuks peetakse. Uuringud on näidanud, et keskkonnakriiside lahendamiseks on oluline lihatarbimist vähendada, sest suur osa veereostusest on põhjustatud just kariloomade pidamisest. Rahvusvaheliste uuringute kohaselt on vajalik tarbitava liha hulka vähendada kuni 90% ning Ühendkuningriik alustab 20-protsendilise vähendamisega.

Üleskutse lihatarbimist 20% vähendada (#20percentlessmeat) kõlas esmakordselt kaubandusajakirjas Public Sector Catering. „Tegu on julge sammuga, sest selleks pole meile keegi suuniseid andnud,” sõnas väljaande peatoimetaja David Foad. Ta lisas, et palju lihtsam oleks olnud käed rüpes istuda ja oodata, kuni need sammud oleksid valitsuse poolt kohustuslikuks muudetud. Mõned eksperdid on seisukohal, et muudatuste saavutamiseks on vajalik kehtestada ka lihamaksud. Peatoimetaja Foad mainis, et 20% eesmärgi saavutamisel jääb igal aastal tarbimata 9 miljonit kilogrammi liha.

Keskse tähtsusega on organisatsioonide kootöö

Ühendkuningriigi haiglate toitlustusühing (HCA) on kokkuleppele alla kirjutanud ning ühingu esimees Craig Smith mainis, et inimesed, keda see algatus kõnetab, on juba järk-järgult lihast loobumas ning taimsemalt toitumine muutub üha populaarsemaks. Algatust toetab ka Ühendkuningriigi ülikoolide toitlustajate organisatsioon (UCO), riiklik toitlustusettevõtete ühing (NACC) ning ka koolitoidu pakkujaid esindav ühing LACA.

LACA juhataja Stephen Forster on seisukohal, et koolitoidu valdkond näitab teed lihatarbimise vähendamiseks. Koolid üle riigi on juba rakendanud lihavabu päevi ja suurendanud taimse toidu kättesaadavust.

Andy Jones, kes juhib söögikordade tervislikkuse parandamise eesmärgil tegutseva toitlustajate ja tarnijate gruppi (PSC100) ning on ühtlasi ka HCA endine esimees, ütles: „Süsinikuheite kokkuhoiul ja potentsiaalsel kasul rahvatervisele on oma koht kliimamuutustega võitlemises ja riikliku tervishoiuteenistuse (NHS) järjekordade lühendamises.“ Ta lisas, et kuna grupp toitlustab iga päev tohutut hulka inimesi, on tänu sellele võimalik mõjutada kogu rahva toitumist. “Ma ei taha olla tuntud osana põlvkonnast, kes oleks võinud tegutseda, kasvõi väikesel viisil, kuid ei teinud seda,“ lisas Jones.

Eestis kutsub lihatarbimist vähendama algatus Taimne Teisipäev. Kampaania kooliprogrammi raames pakutakse teisipäeviti taimseid lõunaid kahes Tartu koolis: Tartu Descartes’i koolis ja Tartu rahvusvahelises koolis. Lisaks on kampaaniaga ühinenud pea 150 söögikohta üle Eesti.