Taimse Teisipäeva ja Tervise Arengu Instituudi ühised suunad

Taimse Teisipäeva üks paljudest eesmärkidest on olla riigile usaldusväärne ja hea partner Eesti elanike rahvatervise edendamisel. Üks riiklik asutus, millega Taimse Teisipäeva teed tihti ristuvad, on Tervise Arengu Instituut.

Ühine eesmärk – liha liigtarbimise vähendamine

Kui Tervise Arengu Instituudi (TAI) tööpõld on äärmiselt lai, ulatudes toitumisest tubakatarvitamise vähendamiseni, siis Taimset Teisipäeva võib pidada omamoodi TAI vabasektori partneriks kitsamas valdkonnas – liha liigtarbimise vähendamises ja taimse toidu osakaalu suurendamises.

Et kindlustada TAI kui Eesti ühe kõige olulisema tervist edendava asutuse toetus Taimsele Teisipäevale, oleme TAI esindajatega pidevas suhtluses ning mitmeid kordi kohtunud. Tasakaalustatud toitumine on keeruline teema; veelgi keerulisem, kui meie eesmärk on esile kutsuda põhjalik muudatus peaaegu et terve elanikkonna toitumisharjumustes. 

Praegune statistika Eesti elanike toitumisharjumustes on kurvastav – vaid 2,2% meist sööb piisavalt puu- ja köögivilju, samas kui liha tarbime kaks-kolm korda soovituslikust enam. Need numbrid viitavad üheselt, et Eesti elanike menüü soodustab elustiilihaiguste teket. Ülekaalulisus ja rasvumine, diabeet, mõned vähiliigid ja südame-veresoonkonna haigused võivad olla tasakaalustamata toidulaua tagajärjeks. Viimane aga on peamine enneagse surma põhjustaja Eestis. 

Taimse Teisipäeva kampaaniajuht Anna Kaplina pärast kohtumist Tervise Arengu Instituudi esindajatega, kus arutasime nii praeguseid tegemisi kui tulevikuplaane.

Taimse Teisipäeva institutsionaalne suund

Et edendada viljakat koostööd avaliku sektoriga, lõime Taimses Teisipäevas eraldi institutsionaalse kampaaniasuuna. Rahvatervise eesmärke toetab küll kogu Taimse Teisipäeva tegevus, ent institutsionaalse suunaga oleme eraldi fookusesse võtnud haridusasutused, omavalitsused ja kaitseväe. 

Niivõrd väärikate partneritega ühes liigas mängimist võimaldab tõik, et toetume enda soovitustes, statistikas ja kõikides andmetes TAI ehk riiklikele toitumissoovitustele ja usalduväärsetele teadusuuringutele. Kuna käime üht jalga riiklike sotsiaalpoliitika ja rahvatervise eesmärkidega, oleme oodatud koolidesse Taimse Teisipäeva ettekandeid tegema, saame koostöös haridusasutustega kooliõpilastele taimset koolilõunat pakkuda ja meie tegevust toetavad mitmed Eesti omavalitsused.

Taimse Teisipäeva institutsionaalse suuna tegevusi saame ellu viia tänu Põhjamaade Ministrite Nõukogule.