Noorte toitumisharjumused kohanevad muutustega

Head rahvusvahelist noortepäeva! Täna, 12. augustil, tähistatakse paljudes riikides üle maailma ÜRO poolt algatatud noortepäeva, millega juhitakse tähelepanu noorte vajadustele ja võimalustele. Soovime tänase päeva puhul Taimses Teisipäevas viidata noortele, kui ühele kõige olulisemale lülile tasakaalustatud ja keskkonnasõbraliku toidulaua poole liikumisel. 

Liha liigatarbimisega seotud keskkonna- ja terviseprobleemid on ühiskonnas aina nähtavamal kohal. Sellest trendist annavad märku nii teadusartiklid, tavameedia kui sotsiaalmeedia, kus kõigis teema kõnepinda saab. 

Kas sõnast saab tegu ja teadmist rakendatakse ka reaalsete valikute tegemisel? Uuringud näitavad, et pigem jah. Nii näiteks tunnistab neljandik ameeriklastest, et on viimase aasta jooksul vähendanud lihatarbimis ja ligi pooled kanadalased söövad vähemalt korra nädalas taimse eine. Taolist muudatust toitumivalikutes näeme ka Eestis, kus sarnasel USA-le on vähendanud loomsete toitude osakaalu menüüs 26,5% elanikkonnast

Noored on altimad vähendama lihatarbimist

Samades uuringutes ilmneb veel üks huvitav tendents – just noored on need, kes lihavähendamise trendi eest veavad. 2018. aasta Eesti rahvatervise uuringus osalenud 5,2% naistest vanuserühmas 16-24 väitis, et ei ole viimase seitsme päeva jooksul liha tarbinud; vanuserühmas 55-64 oli sama näitaja 0,6%. Mitmetes riikides käivad muutustega kaasas koolisööklad, kus järjest enam pakutakse aeg-ajalt või isegi igapäevaselt taimset koolilõunat ja seda just õpilaste initsiatiivil

On mitmeid põhjuseid, miks noored on varmamad oma menüüs muudatusi tegema. Esiteks näitavad uuringud, et mida vanemaks me saame, seda keerukam on sisseharjunud toitumisharjumusi muuta. Niisiis võivad vanemaealised inimesed toitumisvalikute keskkonnamõjuga küll kursis olla, ent ei pruugi enda käitumist vastavalt teadmistele kohaldada. 
Teisalt peavad kliimamuutusi suuremaks probleemiks eelkõige noored. Nii on arusaadav, et just selles eagrupis rakendatakse enam meetmeid, et astuda vastu globaalsele soojenemisele; lihatarbimise vähendamine on kahtlemata üks neist.

Ent üks põhjus, miks noored vähem liha söövad, võib olla see, et… noored söövad vähem liha. Oleme sotsiaalsed olevused, kes tihti instinkti järgides teevad otsuseid selle põhjal, kuidas käituvad teised. Paljud meie valikud ja harjumused ei põhine mitte ratsionaalsetel kaalutlustel, vaid kujunevad alateadvuses. Paljud noored võivad lihatarbimist vähendada, sest see on kujunemas normiks.

Seisnegu põhjus, milles tahes; mõõduka lihatarbimise suunas liikumine on hea nii või teisiti, sest teadusuuringud viitavad üheselt, et sellest võidavad nii keskkond kui meie endi tervis. Meie omalt poolt Taimses Teisipäevas täname ja kiidame kõiki, kes lihavähendamise teekonnal sammuvad ja anname endast parima, et retseptide ja toidunippidega toeks olla!