Millal jõuab meie toidulauale laboriliha ja -kala?

Laboriliha tehnoloogia on viimasel ajal teinud arenguhüppe ning pakub kogu maailma toidutööstusele ja -teadlastele üha enam kõneainet. Tegu on tõepoolest revolutsioonilise tehnoloogiaga, mis võib lihatootmist ja loomakasvatust tundmatuseni muuta. Kujutage ette, et tulevikus ei ole enam suuri loomafarme ega tapamaju, vaid liha toodetakse hoopis laboris looma tüvirakkudest. Kõlab kui ulmefilmi stsenaarium? Praegu küll, kuid teadlaste hinnangul jõuavad taolised tooted meie poelettidele juba järgmisel aastakümnel.

Eesti noored on valmis laboriliha sööma

Turu-Uuringute AS viis 2019. aasta märtsis, mais ja augustis läbi uuringu, millest selgus, et 54% Eesti noortest vanuses 15–34 oleks valmis sööma laboris kasvatatud liha. See näitab noorte keskkonnateadlikkust ja avatust uutele ideedele ja tehnoloogiatele. Laboriliha on võrreldes traditsiooniliselt toodetud lihaga tunduvalt keskkonnasäästlikum, võimaldab eemaldada tootmisprotsessist tapamajad ning märgatavalt vähendada farmiloomade arvu.

Turu-Uuringute ASi spetsialist Iivi Riivits-Arkonsuo rõhutab, et mida noorem vastaja, seda rohkem oli ta laboriliha tarbimise ideele avatud. Samas selgus uuringu käigus üllatavalt, et võrreldes vanemate rühmadega oli noorte seas rohkem inimesi, kes vastasid, et söövad liha ja kavatsevad liha söömist jätkata. 

Laborikala turuletulek pole mägede taga

USA ettevõte Finless Foods töötab välja laborikala: protsess on sama, mis laboriliha puhulgi, kuid tüvirakud võetakse kalalt. See tehnoloogia võimaldab toota kala, mis pakub sama head maitseelamust kui õhtusöök parimas suširestoranis, ilma et maailmamere kalavarud väheneksid.

Finless Foodsi kaasasutaja ja tegevdirektor Michael Selden toob välja, et praegu saab kalast kasutada vaid 56%, sest ülejäänud 44% moodustavad luud, organid ja veri. Laborikala aga kujutaks endast toodet, mida saab kasutada 100% ulatuses. Paraneks ka toote kvaliteet, sest laboris toodetud kala ei sisaldaks antibiootikume, mikroplasti ja suurt kogust elavhõbeda ühendeid, mis kuhjuvad veekogudest püütud kalade organismi ja satuvad seeläbi inimese toidulauale. Samuti lüheneks oluliselt ka kalatoodete tarneahel ja sellega kaasnev saaste, sest laborikala oleks võimalik toota just seal, kus on nõudlus. 

Hetkel arendab Finless Foods oma laborites välja tuunikala ning usub, et sellele järgneb ka teiste kalaliikide tootmine. Michael Seldeni arvates läheb laborikala jõudmiseni poelettidele veel veidi aega, sest hindade ühtlustumine ei toimu üleöö, kuid ta ei kahtle, et see paljulubav tehnoloogia viib kogu loomakasvatuse ümbermõtestamiseni.